موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

کارگاه آموزشی فرزندپروری - ویژه دانشجویان

wave
توضیحات دوره

کارگاه آموزشی فرزندپروری – ویژه دانشجویان

مهارت‎های فرزﻧﺪﭘﺮوري ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت‌های ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ روﺷﻲ ﺳﺎزﻧﺪه و ﻏﻴﺮﻣﺨﺮب است؛ راﻫﻲ براي اﻳنکه ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ‎ﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت‌ﻫﺎي آﻧﺎن را رﺷﺪ دﻫﻴﻢ و ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎرﻳﺸﺎن را اداره ﻛﻨﻴﻢ. یادگیری این مهارت‌ها باعث می‌شود هم ما به عنوان والد و هم فرزندانمان احساس ارزشمندی نماییم.
سرفصل‎های دوره:
تعریف رفتار و شناخت عوامل مرتبط با رفتار
علل بروز مشکلات رفتاری کودکان
خطاهای شایع فرزندپروری
تقویت رفتارهای مطلوب کودکان
مهارت‌های دستوردادن و قانون‌گذاری
مدیریت رفتارهای نامناسب کودکان
مدیریت موقعیت‌های دشوار

Clock مدت دوره : 4 ساعت
Teacherشروع دوره :

Priceمبلغ : 110,000 تومان

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

1 اطلاعات فردی
2 تایید اطلاعات
  • قیمت: 110,000 تومان

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی کارگاه آموزشی فرزندپروری – ویژه دانشجویان

نام مدرسمدت آموزش
دکتر معصومه ملکی پیربازاری4 ساعت
تاریخ شروعتاریخ خاتمهساعت شروع