موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه

wave
توضیحات دوره

نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه

برنامه ریزی فرآیند هدف گذاری و ارایه روشها یا تعیین مسیرهایی برای رسیدن به اهداف تعیین شده است.
برنامه ریزی عبارت است از یک سلسله عملیات منظم، سیستماتیک و مرتبط با یکدیگر که به منظور دستیابی به یکسری اهداف معین و مشخص توسط یک نهاد، سازمان و یا دولت برای یک مدت معین انجام می‌گیرد.

Clock مدت دوره : 24 ساعت
Teacher مدرس دوره : روزبه قاضی

Priceمبلغ : 226,000 تومان
خرید بلیط این دوره

فرم خرید بلیط شرکت در دوره

1 اطلاعات فردی
2 تایید اطلاعات
  • قیمت: 226,000 تومان

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه

نام مدرسمدت آموزش
روزبه قاضی24
صلاحیتپایهارتقاع سطح
اجراسه به دو | دو به یک
تاریخ شروعتاریخ خاتمهساعت شروع
چهار شنبه | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳جمعه | ۱۳۹۸/۰۶/۱۵۰۰ : ۰۸ ق ظ

دوره های مرتبط

دوره های مرتبط با نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه