موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

اصول حرفه ای و خدمات مهندسی، مدیریت

wave
توضیحات دوره

اصول حرفه ای و خدمات مهندسی، مدیریت

حقوق مهندسی و اصول حرفه ا نظارت ساختمان و وظایف مهندسین ناظر در قبال اشخاص ثالث و مراجع قضایی و انتظامی از مباحث پیچیده و مسئویت زای هستند که مهندسین کمتر به آن اشراف داشته و از آن مطلع هستند. نوع خاصی از مسئولیت نیز در حرفه مختلف از جمله مهندسی ساختمان مطرح است که مسئولیت انتظامی{اصول حرفه ای حقوق مهندسی) نام دارد.

Clock مدت دوره : 16 ساعت
Teacher مدرس دوره : قربانی

Priceمبلغ : 170,000 تومان
خرید بلیط این دوره

فرم خرید بلیط شرکت در دوره

1 اطلاعات فردی
2 تایید اطلاعات
  • قیمت: 170,000 تومان

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی اصول حرفه ای و خدمات مهندسی، مدیریت

نام مدرسمدت آموزش
قربانی16
صلاحیتپایهارتقاع سطح
نظارتسه به دو | دو به یکسه به دو 4 دوره | دو به یک 5 دوره
تاریخ شروعتاریخ خاتمهساعت شروع
پنج‌شنبه | ۱۳۹۸/۰۵/۱۰جمعه | ۱۳۹۸/۰۵/۱۱۰۰ : ۰۸ ق ظ

دوره های مرتبط

دوره های مرتبط با اصول حرفه ای و خدمات مهندسی، مدیریت