موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

روش های تعمیر،مرمت و تقویت ساز ها

wave
توضیحات دوره

روش های تعمیر،مرمت و تقویت ساز ها

روش های متداول ترمیم و تقویت سازه و بهسازی سازه های فولادی و بتن آرمه می تواندشامل تقویت خارجی عضئ سازه ای با فولاد معمولی یا پیش تنیده، افزایش سطح مقطع عضو بتنی به روش بتن پاشی و شاتکریت و اتصال قطعات پیشساخته و چسباندن ورق های فولادی باشد. تقویت اعضا و اجزای بتنی با استفاده از روکش بتنی یا روکش فولادی، سبب افزایش مقاومت فشاری بر شی و همچنین تامین محصور شدگی جهت افزایش شکل پذیری یا پیوستگی بتن و آرماتور می شود.

Clock مدت دوره : 16 ساعت
Teacher مدرس دوره : رعیتی دماوندی

Priceمبلغ : 170,000 تومان
خرید بلیط این دوره

فرم خرید بلیط شرکت در دوره

1 اطلاعات فردی
2 تایید اطلاعات
  • قیمت: 170,000 تومان

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی روش های تعمیر،مرمت و تقویت ساز ها

نام مدرسمدت آموزش
رعیتی دماوندی16
صلاحیتپایهارتقاع سطح
نظارتدو به یک
تاریخ شروعتاریخ خاتمهساعت شروع
پنج‌شنبه | ۱۳۹۸/۰۶/۰۷جمعه | ۱۳۹۸/۰۶/۰۸۰۰ : ۰۸ ق ظ

دوره های مرتبط

دوره های مرتبط با روش های تعمیر،مرمت و تقویت ساز ها