موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

آشنایی با گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان

wave
توضیحات دوره

آشنایی با گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان

گودبرداری و سازه های نگهبان، یکی از مهم ترین بخش های طراحی و اجرای ساختمان ها، راه ها، تراشه ها و نظایر آن است. در بسیاری از پروژه های ساختمانی لازم می آید که زمین را به گونه ای خاک برداری کنند دیواره ها با جداره های خاکی ایجاد شده، قائم یا نزدیک به قائم، و یا گاهی مایل باشند.

Clock مدت دوره : 24 ساعت
Teacher مدرس دوره : بریمانی

Priceمبلغ : 226,000 تومان
خرید بلیط این دوره

فرم خرید بلیط شرکت در دوره

1 اطلاعات فردی
2 تایید اطلاعات
  • قیمت: 226,000 تومان

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی آشنایی با گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان

نام مدرسمدت آموزش
بریمانی24
صلاحیتپایهارتقاع سطح
اجراسه به دو | دو به یک
تاریخ شروعتاریخ خاتمهساعت شروع
چهار شنبه | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳جمعه | ۱۳۹۸/۰۵/۲۵۰۰ : ۰۸ ق ظ

دوره های مرتبط

دوره های مرتبط با آشنایی با گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان